תמיכה ומידע עזרה וטיפים אודות שימוש במערכות רינגלס CEM

שאלות לגבי הצטרפות ועלויות דיוור

שליחת פקס, הודעות טקסט והודעות קוליות

פקס למייל, מייל לפקס, פקס למספר שלכם, הפצת פקסים

הוצאה וקבלה של שיחות על גבי רשת האינטרנט

Subscribe