DID Numbers

מספרים וירטואליים

מספר וירטואלי במחיר 120 שקלים לשנה פלוס מע”מ ללא חידוש אוטומטי

מספר וירטואלי

בתוספת מע"מ

120

שלוש תכונות במספר אחד
  • פקס למייל
  • מספר וירטואלי לאימות וואטסאפ
  • מספר וירטואלי

קבלת הודעות טקסט

בתוספת מע"מ

120

  • סמס למייל (בקרוב)
  • מייל לסמס (בקרוב)
  • מספר וירטואלי לקבלת הודעות

חידוש מספר פקס

בתוספת מע"מ

120

הקלד את המספר שלך בתיבה ובדוק את הסטטוס